Observatori de la Xarxa Local SAD. Càpsula 1: Cobertura i prestacions (Informe 2013)

Us fem a mans la primera càpsula de l’observatori, la qual analitza la cobertura i les prestacions d’aquest servei (en base a dades de gestió del 2012).

Aquesta primera càpsula (adjunta) es planteja conèixer la capacitat del SAD per arribar a la població, potencial usuària, en situació de risc social i/o dependència, així com de cobrir les necessitats de les persones amb una dependència elevada. També vol mostrar els instruments (bones pràctiques) que fan servir els professionals en relació a la cobertura i les prestacions.

Com a dada destacable, trobem el descens en la dada global de cobertura del SAD (un 0,2% menys que  l'anterior edició) i en aquest sentit us convidem a fer-nos arribar les vostres impressions o raons que creieu que estan darrera d’aquesta dada.

Aquest informe neix de l’esforç i dedicació de tots els/les professionals que han participat en la recollida de dades. Esperem que aquesta informació sigui d’utilitat per a la millora i major consolidació del SAD.

Us recordem que ja està en marxa el protocol de recollida de dades corresponents a l’any 2013. En aquest enllaç podeu accedir al qüestionari per poder omplir les dades.

Rebeu una cordial salutació,

Xarxa Local SAD