exclusió

CURS: Lluita contra l'estigma des de l'acció local

En el marc de l'escola d'estiu, us fem recomanació d'aquest curs per si és del vostre interès: Lluita contra l'estigma des de l'acció local

Objectius:

Aproximar-se al marc conceptual i als models de referència sobre polítiques de sensibilització social i lluita contra l'estigma.
Conèixer i posar en pràctica tècniques i estratègies per desenvolupar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma en salut mental.

Continguts:

1. Estigma i exclusió social