Seminari: Les TIC al servei dels ciutadans i dels professionals de serveis socials: risc, llibertat i creativitat

dimarts
03
09:30h
Juliol 2012
Data de finalització: dimarts, 03/07/2012 - 13:30

En el marc de l'escola d'estiu de servies socials organitzada per la Diputació de Barcelona.

Inscripcions a: http://www.diba.cat/cjs/inscripcio.asp?id=1785&form=1889&preview=S

Introducció

El monogràfic pretén apropar les noves tecnologies de la informació i la comunicació als i a les professionals dels serveis socials. Concretament, es centrarà en el potencial que tenen les TIC i les xarxes socials al servei de la ciutadania a partir de propostes que juguin amb la creativitat i la innovació.

Alguns dels interrogants que es tractaran són: Què introdueix la web 2.0 en les relacions entre professionals, persones i en el si de la comunitat? Quines noves realitats afecten la privacitat i la identitat dels i de les professionals? Interrogants, oportunitats i problemes associats a l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

Objectius

  • Conèixer les principals eines de relació tecnològica entre els i les professionals: comunitats virtuals, facebook, twitter, tumblr, pinterest.
  • Introduir al maneig i als objectius de les xarxes socials.
  • Paper i beneficis de les noves tecnologies de la informació per a professionals.

Continguts

  • L'ús creatiu de les TIC i les xarxes socials
  • Com fer un projecte socioeducatiu utilitzant les xarxes socials
  • Les noves identitats digitals dels ciutadans i de les ciutadanes.

Metodologia

Pràctica i participativa. 

Docent

Sera Sánchez

Educador social, mediador familiar i dramaturg. Responsable de l'Àrea de Comunicació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

1
Categories:
Barcelona