Aplicatiu informàtic per a la correcció automàtica de l’Escala Gencat sobre qualitat de vida

Aplicatiu informàtic per a la correcció automàtica de l’Escala Gencat sobre qualitat de vida
Al web del Departament de Benestar Social i Família hi ha disponible l’aplicatiu informàtic per a la correcció automàtica de l’Escala Gencat sobre qualitat de vida. L’Escala Gencat sobre qualitat de vida permet portar a terme accions en l’àmbit de la millora de la qualitat. A part de l’aplicatiu, també hi ha unes breus instruccions per a la instal.lació i ús del programa, així com el propi programa comprimit