Presentats els dos primers treballs tècnics del Comitè d'Ètica de Serveis Socials

Us adjuntem els primers treballs tècnics del CESSC. Un reflexiona sobre la confidencialitat i el secret professional en l’àmbit de la intervenció social i l’altre sobre els drets i deures de les persones grans en entorns residencials.

El Comitè és un òrgan assessor presidit per la doctora en Filosofia de la UB, Begoña Roman i format per especialistes en l'àmbit de les ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia, persones professionals vinculades als serveis d'atenció directa, persones representants dels col·legis professionals, persones de les entitats d'iniciativa social, així com d'entitats, de caràcter social i mercantil, prestadores de serveis socials i, finalment, persones en representació d'associacions d'usuaris i familiars.