Guia metodològica per a l'elaboració d'un quadre de comandament integral dels serveis d'atenció domiciliària

L'Àrea d'Atenció a les Persones ha publicat la Guia metodològica per a l'elaboració d'un quadre de comandament integral de SAD, adreçada als professionals dels Serveis d'Atenció Domiciliària dels ens locals. L'objectiu és doble, per una banda, presentar el Quadre de Comandament Integral com una eina que ajuda en el procés de planificació, gestió i control i, d'altra, facilitar la metodologia a seguir per a la seva elaboració.

La principal aportació del QCI és que facilita la implementació de l’estratègia. És un model de gestió que ajuda a les organitzacions a traduir l’estratègia en uns objectius relacionats entre sí, de manera que l’assoliment individual de cadascun d’ells assegura l’execució global de la planificació. El grau d’acompliment d’aquests objectius es mesura mitjançant indicadors.

Per a aquells professionals interessats en implementar o millorar el Quadre de Comandament Integral disposem de documentació i material associat a la guia que pot facilitar la seva aplicabilitat. Podeu posar-vos en contacte a l'e-correu cv.sad@diba.cat o al telèfon 93 402 22 22 (35324/ 35381)

Una salutació cordial.