Aprovada la nova ordre per determinar la capacitat econòmica dels usuaris de prestacions no gratuïtes

th?id=HN.608030411328523103&w=235&h=105&

El Departament de Benestar Social i Família ha aprovat amb l’ordre BSF/130/2014 els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

Entre d’altres novetats la nova ordre inclou la determinació del patrimoni en la determinació de la capacitat econòmica, així com deduccions per ascendent i descendents, lloguer/ hipoteca i habitatge habitual.

Aquesta ordre entra en vigor el proper 01 de maig i deroga l’anterior ordre ASC/432/2007.

Adjunt podeu consultar el document.