CURS: Lluita contra l'estigma des de l'acció local

En el marc de l'escola d'estiu, us fem recomanació d'aquest curs per si és del vostre interès: Lluita contra l'estigma des de l'acció local

Objectius:

Aproximar-se al marc conceptual i als models de referència sobre polítiques de sensibilització social i lluita contra l'estigma.
Conèixer i posar en pràctica tècniques i estratègies per desenvolupar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma en salut mental.

Continguts:

1. Estigma i exclusió social

Marc normatiu. Drets i deures
Conceptes: estereotips, prejudicis i discriminació
Les actituds

2.  Diferents estratègies i accions de sensibilització social i lluita contra l'estigma.

Accions internacionals
Accions nacionals
Accions locals

3. Planifica un projecte de lluita contra l'estigma

Tipus d'acreditació: Certificat d'assistència 
Durada:  20 
Formadors: Aleix Caussa (Formador)
Organitza: Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència de Serveis de Benestar Social 
Telèfon:  934 022 413 
Correu electrònic:  sas.escolaestiu@diba.cat