1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

Us adjuntem informació al voltant de la Jornada que es va celebrar el dia 2 de Juny d'enguany, així com el link per si teniu interes en la documentació que esta a disposició sobre la Jornada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

El 2 de juny va tenir lloc a Barcelona la 1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials impulsada pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Borja de Bioètica - Universitat Ramon Llull.

1a Jornada de Comitès d’Ètica i Espais de Reflexió Ètica de Serveis Socials

Aquesta jornada va estar adreçada preferentment a professionals membres de Comitès d’Ètica i d’Espais de Reflexió Ètica en Serveis d'intervenció Social, i també a altres persones interessades en formar part. Els seus objectius van ser conèixer els comitès d’ètica públics de l’àmbit dels serveis socials d’altres comunitats, aportar diferents visions i perspectives relacionades amb l’ètica en la intervenció en serveis socials, oferir un espai de trobada i intercanvi als professionals de l’àmbit de Catalunya pertanyents al Comitè d’Ètica i als Espais de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) i difondre les experiències en ètica aplicada als serveis.

La jornada va ser inaugurada per Dolors Bassa, consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i va comptar amb la participació de representants de comitès d’ètica de diferents comunitats autònomes.

La primera part de la jornada va comptar amb la intervenció de la directora de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Anna Quintanas, que va parlar sobre “La importància de la reflexió ètica en els serveis a les persones”. A continuació es van presentar diferents experiències per part de diferents comitès d’ètica provinents d’arreu de l’estat espanyol. La sessió matinal es va tancar amb la presentació de treballs elaborats per espais de reflexió i comitès d’ètica de l’àmbit català entorn als quals es van generar generat debats de reflexió. En la segona part de la jornada, es van desenvolupar dos tallers monogràfics sobre qüestions ètiques vinculades a la intervenció en serveis socials. 

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/1_jornada_comites_etica_espais_reflexio_etica_serveis_socials