Decret llei 27/2020 amb mesures de salut pública per fer front al risc de brots de la COVID-19.

Vegeu el Decret llei 27/2020 de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

En l’Annex 2 inclou els serveis socials entre els serveis que poden ser declarats essencials.

En l’Annex 3 es detallen Mesures de salut pública importants també per a la prevenció de riscos laborals, entre d’altres: identificació de contactes, tests, aïllament i quarantena, desplaçaments, etc.

En concret respecte als Serveis de Salut, Sociosanitaris i Socials es preveu:

Coordinació sobre l'estratègia, directrius i plans d'escalada del tipus d'assistència sanitària en atenció primària, hospitalària i serveis socials (definint un mínim de atenció presencial i deslocalitzant la resta de recursos).

Restriccions de visites a les instal·lacions residencials