Evolució del SAD en període COVID19

La Júlia Montserrat, economista experta en serveis socials, actualment consultora en la xarxa europea de política social (ESPN), que s’ha adherit a la Xarxa Local SAD recentment, ens presenta dades sobre la pèrdua d’usuaris de SAD dependència durant l’estat d’alarma per la COVID 19 que pensem poden ser del vostre interès.

Veureu que les dades i el gràfic conviden a la reflexió. La Júlia ens planteja tres preguntes per al debat.

Com és que Catalunya perd un percentatge major de persones usuàries del SAD (3,96%) que la mitjana estatal (2,81%)?

Per què al mes de juny encara en continua perdent (-1,84%) mentre que a altres territoris s'inicia una recuperació (0,17%)?

Igualment, observa que Catalunya perd una proporció major d'usuaris del sistema d’autonomia  i atenció a la dependència (SAAD) (4,04%) en relació a la variació total de persones usuàries del sistema a nivell estatal (0,86%).

Us convidem a analitzar les dades i extreure conclusions que esperem compartir a la Xarxa Local SAD.