V Conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya 2019-2022

El passat 5 de novembre es va publicar al DOGC el V Conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya (codi de conveni núm. 79001525011999). Aquest Conveni és d'aplicació en tot el territori de Catalunya.

Queda comprés a l'àmbit del present Conveni tot el personal que presta els seus serveis a les empreses afectades pel mateix, que ocupen llocs de treball descrits en la corresponent classificació professional.

El Conveni entra en vigor amb efectes retroactius, l'1 de gener de 2019 i té una durada de 4 anys, és a dir, des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2022.

1
1
Temes:
Professionals
1
Categories:
Xarxa Local SAD