Pla de xoc en Dependència 2021-2023

El passat 15 de gener el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y la Atención a la Dependencia va acordar posar en marxa el Pla de xoc en Dependència 2021-2023.

Entre les mesures previstes pel pla figura:

  • l'augment del finançament del nivell mínim per persona dependent per part de l'Estat;
  • la recuperació del finançament del nivell acordat segons uns indicadors que s'especifiquen en l'Annex 2 del document; 
  • mesures per reduir la llista d'espera; 
  • la universalització de la teleassistència per als dependents que resten a casa seva; 
  • uns criteris comuns per al copagament dels serveis;
  • l'augment de les intensitats horàries del SAD, etc.

A més, es valoraran les possibilitats d'una major participació de les entitats locals en el sistema estatal d'atenció a la dependència (SAAD), en reconeixement de la seva aportació real a la gestió i finançament d'alguns serveis del SAAD, com la teleassistència, el SAD i els centres de dia