Mesures de protecció professionals SAD envers la COVID19

Bones,

Us compartim el darrer  document del DTASiF (març 2021) amb les Mesures de protecció dels professionals del SAD front a la COVID 19. Entre altres, s'estableix que:

"L’entitat d’atenció domiciliària haurà de facilitar al seu personal els tests PCR mitjançant automostra. La freqüència serà cada 15 dies si l’EPG>300 i cada 30 si EPG<300. Aquesta és una mesura temporal que es podrà revisar i actualitzar quan s’incrementi la immunitat de les persones ateses en el SAD, dels professionals d’aquest servei i de la comunitat."