FINALITZADA L'ENQUESTA SOBRE GESTIÓ I QUALITAT DEL SAD

Benvolguts i benvolgudes,

Us volem agrair la vostra participació a l’enquesta sobre gestió i qualitat del SAD, que ens ajudarà a conèixer millor els reptes del SAD en el marc d’una diagnosi més àmplia dels serveis de cures a la província de Barcelona, amb l’objectiu d’avançar en la definició de models i experiències que ajudin a la millora de la qualitat.

Hem obtingut 80 respostes a l’enquesta, que analitzarem properament en col·laboració amb Ana Murcia de la Universitat de Barcelona, i compartirem amb vosaltres. També obrirem espais de debat en forma de grup de discussió i d’entrevistes amb les persones que hàgiu manifestat interès.

Moltes gràcies i esperem seguir comptant amb vosaltres en aquest procés.