BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES PILOT D’INNOVACIÓ PER A LA DESINSTITUCIONALITZACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL DE CURES DE LLARGA DURADA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18129&s=03

Us animem a compartir amb la Xarxa Local SAD els projectes d’aquesta convocatòria en els quals hi col·laboreu.

Es tracta d’una convocatòria del Ministeri de Drets Socials vinculada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència publicada el 4 de novembre de 2021.

S’adreça a entitats del tercer sector d’acció social, les entitats d’economia social i entitats privades sense ànim de lucre que, en col·laboració amb entitats públiques (almenys de 3 CCAA), plantegin projectes a 3 anys (fins a juny de 2023)  per a la desinstitucionalització o prevenció de la institucionalització de persones amb discapacitat,  persones grans, infants i adolescents, persones amb problemes de salut mental, persones sense llar i altres grups institucionalitzats o en risc de ser-ne .

El pressupost mínim de cada projecte és de 10.000.000€  i el màxim de 25.000.000€. La dotació financera de les subvencions és d’un total de 110.000.000 €, inclòs als pressupostos del 2021 i el 2022.