OFERTA LABORAL: GERENT d'AISSA (Vilanova i la Geltrú)

Amb data 13 d'octubre d'enguany s'ha publicat al BOPB l'Aprovació de la Convocatòria Pública i les Bases Reguladores del lloc de treball de Gerència de l'OAM AISSA (Organisme Autònom Municipal Assitència Integral Social i Sanitària) de Vilanova i la Geltrú.

Les sol·licituds per a prendre part a a convocatòria han de ser presentades en el termini de trenta dies naturals a partir de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOP.

Us adjuntem l'anunci per que el pogueu consultar en cas d'estar interessats.