discapacitat i dependència a andalusia

discapacitat i dependència a andalusia
Publicació de l’Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que a través de l’Enquesta sobre discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència, vol relacionar demografia i dependència i operativitzar les dades d’aquesta enquesta. L’objectiu final és millorar el coneixement de la dependència en general, sobretot en els àmbits polítics i socials, d’Andalusia.