Observatori de la Xarxa Local SAD. Càpsula 3: Aspectes econòmics de la gestió del SAD (Informe 2012)

Benvolguts/des,

Us presentem el tercer i darrer informe de l’Observatori de la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària, realitzat a partir de dades de l’any 2011, en relació als aspectes econòmics de la gestió del SAD.

Aquesta tercera càpsula (adjunta) mostra l’esforç realitzat pels ens locals vers un creixement sostingut de la despesa de SAD.

Respecte el preu hora de SAD les dades recollides enguany mostren un lleuger descens en el preu mitjà contractat tant en el SAD d’atenció personal com en el d’atenció domèstica. D’altra banda, creix el percentatge de finançament extern que ha passat del 52% al 2010 al 65% al 2011.

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès i utilitat. A més, podeu consultar les altres càpsules amb resultats de l’anàlisi de les dades 2011 accedint al primer i segon informe.

Rebeu una salutació cordial,

Xarxa Local SAD