Prevenció de riscos a la llar per a persones grans

Monogràfic de 8h de durada (5 i 7 de juliol).

La formació té per finalitat oferir coneixements sobre diferents riscos sobretot entre la gent gran per tal de poder ser agents actius de prevenció en els seus territoris.

Està dirigit a persones que treballen amb gent gran: treballadores socials, dinamitzadores, SAD, TF, educadors socials, entre altres....

A la web de l’Escola d’Estiu hi ha més informació: http://www.diba.cat/web/benestar/escola-estiu

2
Categories:
General, Xarxa Local SAD