1
1
Temes:
Professionals
1
Categories:
COVID19

2 comentaris

Membre inactiu

Bon dia,

Voldria fer una consulta jurídica a nivell de normativa i RRHH. 

En relació al TSF/758/2020, de 20 de març, on es concreten mesures organitzatives i rrhh en relació a residències i servei atenció domiciliaria.

concretament la mesura que s'estableix en el següent paràgraf:

Als efectes de garantir la incorporació de personal suficient per garantir les necessitats de les persones usuàries en els centres residencials i diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili del Sistema Català de Serveis Socials, les entitats titulars d'aquests centres i serveis han de seleccionar el personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, prioritzant el que disposa l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, pel que fa als requisits que s'hi estableixen. No obstant això, per raons d'urgència o per absència de persones que disposin dels requisits esmentats, poden seleccionar persones per prestar els seus serveis en aquests àmbits i en la categoria professional corresponent, amb funcions de personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, sense necessitat de complir els requisits esmentats.

Voldria saber si considereu que aquesta mesura es continuarà aplicant més enllà de l'estat alarma o no.

S'estan donant d'alta molt serveis nous (sobre tot provinent dels usuaris de CD tancats) i  ens mancarà personal per tal de poder-ho cobrir, més tenint en compte que entrem en període de vacances...

L'empresa em planteja contractar personal aplicant aquesta nova mesura per tal de poder arribar a tots els serveis.

En aquest moment tinc clar que encara ho podriem aplicar, el meu dubte és saber quina temporalitat té.

Gràcies

Maluquer Margalef, Elisabeth

Hola Glòria, estem fent consultes per respondre el que planteges. Esperem tenir resposta aviat.