COVID-19, Mesures organitzatives i de RH en l'àmbit del SAD