Observatori de la Xarxa Local SAD. Càpsula 3: Aspectes econòmics de la gestió del SAD (Informe 2012)