TALLER SOBRE INSTRUMENTS QUE REGULEN LA PRESTACIÓ DEL SAD-ORDENANÇA/REGLAMENT DEL SAD