Curs: Envelliment Actiu i Participació: Anàlisi de pràctiques d'intervenció local