Apunts

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans

La Diputació de Barcelona ha elaborat la "Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans", amb l'objectiu d'oferir als professionals del món local una eina per intervenir-hi des d'un abordatge preventiu, multidisciplinar i coordinat.

IMSERSO: GUIES D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER LA VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

L'objecte de les Guies desenvolupades és tractar de transmetre coneixements útils per a la comprensió de les condicions de salut en el procés d'ava

En Suiza, la proporción de personas mayores que afirma gozar de una buena calidad de vida en residencia es muy similar a la de las que viven en su domicilio

En Suiza, la proporción de personas mayores que afirma gozar de una buena calidad de vida en residencia es muy similar a la de las que viven en su domicilio, cuando su estado de salud es bueno y no padecen limitaciones significativas

Redactor: Alejandra Manau

Fuente: Observatoire Suisse de la Santé

Palabras clave:

Els beneficiaris de la Llei de la dependència continuen creixent a Catalunya.

Els beneficiaris de la Llei de la dependència continuen creixent a Catalunya

En els darrers 5 mesos, 12.141 nous beneficiaris s'han incorporat al sistema

El Departament de Benestar Social i Família ha donat a conèixer avui les últimes dades de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a Catalunya. Una nova actualització que permet fer balanç d’aquesta normativa fins al 30 de novembre d’enguany.

Actualització eina calculadora de SAD

Benvolguts/des,

Us informem que ja està disponible la nova versió de l'eina calculadora de copagament de SAD (els que ja teniu instal·lada la calculadora heu d'escollir l'opció actualització). A més, en aquest link podeu consultar els recursos disponibles.

RD 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad

Avui s'ha publicat al BOE, el RD 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad   Esta modificación ha sido dictada siguiendo el mandato de la disposición final tercera del RD 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de depende

Texto consolidado (refundido) de la ley de la dependencia.

En el Boe, ya se ha publicado el texto consolidado (refundido) de la ley de la dependencia. Os adjuntamos la dirección electronica.   http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990

El conseller de Benestar Social i Família presenta el comitè d’expertes i experts que redactaran les bases de la llei catalana de l’autonomia personal

Cleries: "La voluntat del Govern és que els canvis de l'Estat en la Llei de dependència repercuteixin el menys possible en la ciutadania"

TRES EDICIONS DE LA FORMACIÓ "INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI"

En el marc del mòdul 3 “Xarxa d’empreses i serveis de qualitat” del projecte ILOQUID i arran de l’estudi realitzat relatiu a “La formació per a la gestió de la qualitat en el SAD”, la Diputació de Barcelona té previst realitzar tres edicions de la formació “Introducció a la gestió de la qualitat dels serveis d’ajuda a domicili“.