autonomia

S’anuncia l’avantprojecte de llei catalana de l'autonomia personal per a principis de 2013

En el transcurs de la Comissió de Benestar, Família i Immigració celebrada avui al Parlament, el conseller de Be ne star Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha anunciat que el Govern ja està treballant en la futura llei catalana del’autonomia personal. El conseller de Benestar Social i Família ha insistit un cop més que “si amb l’actual llei atenem situacions diferents globalment, en el futur volem atendre de forma més singular, especialitzada i diferenciada, les dependències per envelliment, per discapacitat o per malalties mentals.