Generalitat

Aprovada la nova ordre per determinar la capacitat econòmica dels usuaris de prestacions no gratuïtes

th?id=HN.608030411328523103&w=235&h=105&

El Departament de Benestar Social i Família ha aprovat amb l’ordre BSF/130/2014 els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la partici

1

S’anuncia l’avantprojecte de llei catalana de l'autonomia personal per a principis de 2013

En el transcurs de la Comissió de Benestar, Família i Immigració celebrada avui al Parlament, el conseller de Be ne star Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha anunciat que el Govern ja està treballant en la futura llei catalana del’autonomia personal. El conseller de Benestar Social i Família ha insistit un cop més que “si amb l’actual llei atenem situacions diferents globalment, en el futur volem atendre de forma més singular, especialitzada i diferenciada, les dependències per envelliment, per discapacitat o per malalties mentals.