sociosanitari

Serveis socials i sanitaris coordinats al Penedès per als malalts crònics

Benvolguts/des,

Compartim la notícia sobre l’experiència de coordinació sociosanitària del Penedès.

Podeu accedir a la notícia a travès d’aquest link:

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/serveis-socials-...

Esperem sigui del vostre interès.

Xarxa Local SAD

El Govern aprova el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS)

Ahir, 25 de febrer, el Govern va aprovar un nou pla que amplia i millora l'anterior Pla interdepartamental d'interacció dels serveis sanitaris i socials aprovat recentment. L'objectiu és avançar en la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels recursos. Unes de les principals mesures que preveu és la història clínica i social compartida i l'aposta per l'atenció centrada en la persona. 

Afectarà als serveis socials bàsics ja que preveu cinc àmbits de treball, entre ells la xarxa de serveis socials bàsics.