Publicacions del Projecte "Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat": Diagnòstic de la província i Recomanacions per a l'acció