Publicacions del Projecte "Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat": Diagnòstic de la província i Recomanacions per a l'acció

En les jornades sobre polítiques públiques de cures que van tenir lloc el 25 i 26 d'abril passats es van presentar els resultats de la Diagnosi de serveis de cures al domicili i en la comunitat que s'ha realitzat en el marc del projecte transformador Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat.

Posem a la vostra disposició aquest diagnòstic així com les recomanacions de les expertes que han analitzat les dades de la diagnosi i han fet propostes d'actuació.

Esperem que aquestes dues publicacions siguin del vostre interès, alhora que agraïm la col·laboració de totes les professionals que heu participat en enquestes, grups de discussió, entrevistes i consultes.

Us convidem a fer-nos partíceps dels vostres comentaris en aquesta Xarxa que compartim.