serveis socials bàsics

El Govern aprova el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS)

Ahir, 25 de febrer, el Govern va aprovar un nou pla que amplia i millora l'anterior Pla interdepartamental d'interacció dels serveis sanitaris i socials aprovat recentment. L'objectiu és avançar en la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels recursos. Unes de les principals mesures que preveu és la història clínica i social compartida i l'aposta per l'atenció centrada en la persona. 

Afectarà als serveis socials bàsics ja que preveu cinc àmbits de treball, entre ells la xarxa de serveis socials bàsics.