Destacats

JA ES PODEN CONSULTAR LES PUBLICACIONS DELS ESPAIS D’INNOVACIÓ

L’estudi Les clàusules socials en el servei d’ajuda a domicili (SAD). Anàlisi de la província de Barcelona, impulsat per la Diputació de Barcelona i realitzat per Núria Fustier-Garcia, investigadora del CoopSoc laboratori d’idees socials, que es va presentar en la darrera sessió dels Espais d’innovació del 2022 on es va abordar el repte de la millora de les condicions laborals del sector i de les eines que permeten fer-ho possible des dels ens locals.

NOUS REQUISITS PER A L'ACREDITACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

L’ Acord del Consejo Territorial del passat 28 de juny dona compliment a un dels punt del Pla de xoc de la Dependència. Les CCAA tenen 9 mesos per aprovar les disposicions normatives que calgui i els centres, serveis i entitats s'hi han d'adaptar abans del final del  2029. Les administracions hauran d’adequar el finançament i el preu dels serveis concertats a mesura que s’adoptin els requisits de l’Acord.

Pel que fa al SAD, les mesures més destacades són:

1

Ja podeu accedir a les presentacions de la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD: Anàlisi de costos i finançament del SAD

Dimarts 19 de març es va presentar i debatre les eines per a l'estudi de costos del SAD a la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD en una sessió que va comptar amb la participació de 90 professionals dels serveis socials bàsics de la província de Barcelona. En concret es va presentar la Guia de costos i un taula en excel per al càlcul dels costos del SAD.

La segona part de la sessió es va dedicar a reflexionar i debatre sobre el copagament amb la participació d'experts i professionals dels ens locals.