RESUM DE LA SESSIÓ ESPAIS INNOVACIÓ SSAD (19.03.24): COSTOS SAD i COPAGAMENT