Eines de gestió

Ja podeu accedir a les presentacions de la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD: Anàlisi de costos i finançament del SAD

Dimarts 19 de març es va presentar i debatre les eines per a l'estudi de costos del SAD a la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD en una sessió que va comptar amb la participació de 90 professionals dels serveis socials bàsics de la província de Barcelona. En concret es va presentar la Guia de costos i un taula en excel per al càlcul dels costos del SAD.

La segona part de la sessió es va dedicar a reflexionar i debatre sobre el copagament amb la participació d'experts i professionals dels ens locals.