Guía de prestaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Recursos estatales y autonómicos

Aduntem guia de Prestacions per a persones gran,persones amb discapacitat i persones en situació de dependencia,on hi ha un recull de les prestacions que ofereix l'Estat,així com les fixtes de cadascuna de les prestacions per a persones grans,persones amb discapacitat i persones en situació de dependencia de les diverses Comunitats Autónomes.L'Imserso ha revisat la “Guia de Prestacions” d’aquest col·lectiu de persones amb la finalitat de mantenir actualitzada la informació sobre els serveis i prestacions econòmiques que contemplen les Administracions públiques.

2
Categories:
General, Xarxa Local SAD