Accés a tota la documentació del model català d'atenció integrada social i sanitària

Accés a tota la documentació del model català d'atenció integrada social i sanitària

En la pàgina web del Departament de Presidència podeu accedir a tota la documentació relacionada amb el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS): la composició dels diferents òrgans de participació i direcció, els projectes, els documents del model i fulls de ruta.

http://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/plans_sectorials_i_inter...