La ministra Ana Mato es compromet a mantenir la Llei de Dependència i a sotmetre-la a una rigorosa avaluació per evitar desigualtats en la seva aplicació

• Impulsarà un Pacte d'Estat per la Sanitat i els Serveis Socials
• Definirà una cartera de serveis sanitaris i un catàleg de prestacions socials bàsiques per a tot Espanya
• Integrarà atenció sanitària i social per avançar cap a un model sociosanitari de les prestacions
• Anuncia un Pla de Suport a la Família i un Estatut del Major

2 febrer 2012. La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, va comparèixer ahir davant la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats, per explicar les línies bàsiques que seguirà al capdavant del departament. Mato ha anunciat que proposarà al Parlament un gran Pacte d'Estat Social i Sanitari. La ministra ha proposat establir les bases de l'acord amb les comunitats autònomes abans de elevar-lo a la categoria d'Avantprojecte de Llei Per Mato aquesta iniciativa serà un "propòsit irrenunciable", estarà regida pel principi de solidaritat social i sanitària, i col·locarà "al ciutadà en el centre del sistema ". L'objectiu és arribar a implantar un model sociosanitari que integri les cures de salut i l'atenció social.

SERVEIS SOCIALS
Els serveis socials són l'altre pilar del Pacte d'Estat proposat per la ministra. En aquest apartat, Mato s'ha compromès a mantenir la Llei de Dependència, "un avanç al qual no podem renunciar". No obstant, ha constatat el "fracàs" del model de finançament. Per això, ha anunciat "una avaluació profunda i rigorosa" de la norma, que elimini desigualtats en la seva aplicació i de la qual surtin propostes que garanteixin la seva viabilitat, i que les prestacions arribin abans a qui més les necessiten.

La ministra ha explicat, a més, que en l'acord que plantejarà a les comunitats autònomes, inclourà la proposta d'un catàleg de prestacions en serveis socials, que determini quines són les prestacions a què poden accedir els ciutadans en el conjunt del territori, així com els requisits i condicions per accedir-hi. En aquest sentit, la ministra plantejarà uns criteris comuns bàsics.

En el bloc dedicat als serveis socials, Mato ha fet una menció especial a les famílies, que són "la principal ONG de la nostra societat", en el seu paper de "xarxa de protecció social davant l'exclusió". Per estudiar els problemes als quals s'enfronta, ha anunciat l'elaboració d'un Pla Integral de Suport a la Família. Tindrà en compte un tractament unitari de la família, i contemplarà mesures en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral que afavoreixin la llibertat d'elecció d'homes i dones a l'hora de gestionar les seves responsabilitats, així com en l'àmbit de la mediació familiar . També s'han d'adoptar accions específiques per a les famílies nombroses. Així mateix, la ministra ha anunciat que s'actualitzaran i s'agilitzaran els processos d'adopció i acolliment.
Pel que fa als menors, la ministra ha anunciat un nou Pla Estratègic Nacional de la Infància i Adolescència 2012-2015. Aquest projecte inclourà mesures per "frenar la desprotecció dels menors en les xarxes socials, Internet i els mitjans audiovisuals". Així mateix, comptarà amb un pla específic de prevenció d'addiccions, en què s'abordarà el consum d'alcohol, cada vegada més freqüent en menors d'edat.

En el bloc dedicat als joves, Mato ha recordat que "Espanya té una taxa d'atur juvenil superior al 48 per cent. Per fer front a aquesta situació, el Ministeri impulsarà un Pla Estratègic d'Emancipació Juvenil, amb accions específiques destinades a crear ocupació ia facilitar l'accés a l'habitatge.
 
Per la gent gran, la ministra ha avançat un Estatut del Major. Es tracta d'un compromís del president del Govern que tindrà com a objectiu evitar qualsevol forma de discriminació o abús, i d'una eina amb la qual es garantirà l'autonomia de la gent gran i la seva lliure elecció de serveis mèdics o socials.
més informació: http://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.j...