Vilassar de Dalt: Un nou model de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD); el terapeuta ocupacional dins de l’equip interdisciplinari d’Atenció Domiciliària

Un nou model de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD); el terapeuta ocupacional dins de l’equip interdisciplinari d’Atenció Domiciliària

Adamina Swante Gerritsma (Mieke) i Reyes Paniagua

Resum

Aquest article explica el model d’atenció dels Serveis Socials d’Atenció Domiciliària (SSAD) desenvolupat a Vilassar de Dalt des de 2001, i que té com a característica principal haver estat dissenyat i liderat, des dels seus inicis, per una terapeuta ocupacional, a diferència dels models de SSAD tradicionals, on la disciplina que els ha guiat i liderat és el treball social. Partint dels valors propis de l’organització, es defineixen les característiques bàsiques del model orientat a l’atenció personalitzada i integral i enfocat a la promoció de l’autonomia personal, que destaca per aportar una nova perspectiva que conjuga els models social i sanitari. Al mateix temps, s’exposen l’estructura del servei, els objectius que es pretenen i les funcions que es desenvolupen, i el treball en xarxa que permet optimitzar els recursos socials i econòmics per promoure projectes i activitats de caràcter preventiu.

Adjunt el text sencer publicat en la revista del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) (revista 5 febrer 2016)