JA TENIU UN REGLAMENT DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI ? A LA GUIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA TROBAREU UN MODEL, QUE TAMBÉ US SERVIRÀ PER AL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA i altres serveis socials d’atenció domiciliària (SSAD)

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social acaba de publicar una guia per a la regulació dels serveis socials d’atenció domiciliària en els ens locals.

https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/la-regulacio-dels-serveis-socials-d-atencio-domiciliaria-en-els-ens-locals_67125

El Reglament del servei d’ajuda domiciliària (SAD) és un instrument essencial per a  una atenció de qualitat i amb garantia jurídica. A més dels requeriments legals i formals, ha de contenir tots els aspectes tècnics essencials en relació a l’atenció que cal dispensar a les persones usuàries, des de la sol·licitud fins a la finalització del servei, per al correcte compliment de la competència municipal.

Com altres instruments tècnics que hem elaborat, la Guia de reglaments dels SSAD neix a partir de la demanda de suport tècnic  de 5 ens locals que ens porta a organitzar un taller al segon trimestre del 2021.

Com a resultat d’aquest procés, s’ha elaborat aquesta Guia de reglament del SAD, pensada per incloure-hi altres serveis socials d’atenció domiciliària (SSAD), especialment la teleassistència. La Guia es posa a disposició dels ens locals a través de la Xarxa Local SAD de la Diputació de Barcelona. Així mateix, a través del Catàleg de serveis es pot demanar suport específic per a realitzar el reglament del SAD a través de les Accions de Millora Contínua dels Serveis Socials Bàsics.

Bon estiu!!