Apunts

JA ES PODEN CONSULTAR LES PUBLICACIONS DELS ESPAIS D’INNOVACIÓ

L’estudi Les clàusules socials en el servei d’ajuda a domicili (SAD). Anàlisi de la província de Barcelona, impulsat per la Diputació de Barcelona i realitzat per Núria Fustier-Garcia, investigadora del CoopSoc laboratori d’idees socials, que es va presentar en la darrera sessió dels Espais d’innovació del 2022 on es va abordar el repte de la millora de les condicions laborals del sector i de les eines que permeten fer-ho possible des dels ens locals.

NOUS REQUISITS PER A L'ACREDITACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

L’ Acord del Consejo Territorial del passat 28 de juny dona compliment a un dels punt del Pla de xoc de la Dependència. Les CCAA tenen 9 mesos per aprovar les disposicions normatives que calgui i els centres, serveis i entitats s'hi han d'adaptar abans del final del  2029. Les administracions hauran d’adequar el finançament i el preu dels serveis concertats a mesura que s’adoptin els requisits de l’Acord.

Pel que fa al SAD, les mesures més destacades són:

1
1

Ja podeu accedir a les presentacions de la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD: Anàlisi de costos i finançament del SAD

Dimarts 19 de març es va presentar i debatre les eines per a l'estudi de costos del SAD a la primera sessió dels Espais d'innovació dels SSAD en una sessió que va comptar amb la participació de 90 professionals dels serveis socials bàsics de la província de Barcelona. En concret es va presentar la Guia de costos i un taula en excel per al càlcul dels costos del SAD.

La segona part de la sessió es va dedicar a reflexionar i debatre sobre el copagament amb la participació d'experts i professionals dels ens locals.

Publicacions del Projecte "Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat": Diagnòstic de la província i Recomanacions per a l'acció

En les jornades sobre polítiques públiques de cures que van tenir lloc el 25 i 26 d'abril passats es van presentar els resultats de la Diagnosi de serveis de cures al domicili i en la comunitat que s'ha realitzat en el marc del projecte transformador Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat.

Posem a la vostra disposició aquest diagnòstic així com les recomanacions de les expertes que han analitzat les dades de la diagnosi i han fet propostes d'actuació.

2

Ja us podeu inscriure als Espais d'Innovació en Serveis Socials d'Atenció Domiciliària

Les sessions inicials dels Espais d'innovació es realitzaran en el marc de l'Escola d'Estiu en format virtual, i la resta de sessions seran en format presencial.

Us podeu inscriure a un Espai o als dos Espais.

·       Atenció integrada de serveis i suports al domicili: dijous 30 de juny (format en línia, en el marc de l'Escola d'Estiu), i dimarts 12 de juliol (format presencial).

1

Ajuntament de Barcelona contracta empresa per control de qualitat dels serveis socials d'atenció domiciliària

Selecció de professionals per a 4 llocs de treball de Consultor/a per a inspecció i control periòdics dels serveis domiciliaris (Servei d'Ajut a Domicili, Teleassistència, Àpats a domicili, Vincles i altres) a la ciutat de Barcelona.

Ja hi ha un marc legal per a la comunicació de dades entre serveis socials i salut

En la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, a l'article 71, s'ha incorporat una Modificació de la Llei 12/2007, de serveis socials que consisteix en una nova disposició addicional, la quinzena, a la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, amb el text següent:

«Disposició addicional quinzena. Comunicació de dades entre serveis sanitaris del sistema públic